OUT OF 48

出自Akbfun
跳至導覽 跳至搜尋

簡介

  • 本番組1-20集為AKB48成員(25人)與素人(23人)一起參加的選秀節目,21-42集為最終選秀成團的活動紀實,43集起為17期研究生升格試煉企劃
  • 日本テレビ(NTV)自2023年4月20日起每周四24:59-25:29(周五凌晨0:59-1:29)播出
  • 評論員:柏木由紀(AKB48)、前田公輝(俳優)、町田浩德(NTV主播)

播放

本番

期數 日期 內容 正片 備註
01 230420 甄選參加成員大公開 http://www.bilibili.com/video/BV1hs4y1A7RK/
02 230427 舞蹈審查 http://www.bilibili.com/video/BV1Es4y1w7sz/
03 230504 48人齊聚首 OTF48正式啟航 http://www.bilibili.com/video/BV1CL411a7ZM/
04 230511 八小組搶人大戰 http://www.bilibili.com/video/BV1To4y1w7Bi/
05 230518 八小組選人完畢 http://www.bilibili.com/video/BV1TT411b7Dz/
06 230525 課題曲的選擇 http://www.bilibili.com/video/BV1924y1N7UX/
07 230602 唱功審查 http://www.bilibili.com/video/BV1nM4y1e7tN/
08 230609 小組舞蹈審查 http://www.bilibili.com/video/BV1j14y1S7sx/
09 230616 http://www.bilibili.com/video/BV1HM4y1E7Ub/
10 230622 歌舞審查結果發表 http://www.bilibili.com/video/BV1vo4y1P7FD/
11 230629 SPEED唱跳訓練 http://www.bilibili.com/video/BV1Y14y1o7BD/
12 230706 http://www.bilibili.com/video/BV1Qs4y167Fi/
13 230713 SPEED唱跳審查 http://www.bilibili.com/video/BV1fj411Z7e5/
14 230720 http://www.bilibili.com/video/BV1x14y1X7WY/
15 230727 24進14審查結果發表 http://www.bilibili.com/video/BV1EM4y1H7wz/
16 230803 14人終審前採訪 http://www.bilibili.com/video/BV1Lu4y1z7eC/
17 230810 http://www.bilibili.com/video/BV18F411y7vF/
18 230817 OTF48最終審查 http://www.bilibili.com/video/BV15F411172c/
19 230824 http://www.bilibili.com/video/BV1TF411y7NX/
20 230901 七名出道成員決定 http://www.bilibili.com/video/BV1sp4y177sQ/
43 240223 17期研究生升格企劃1 http://www.bilibili.com/video/BV12t42147cD/

甄選前採訪

成員 正片 備註
山內瑞葵 http://www.bilibili.com/video/BV1o8411q7wy/